Thai Culture Blog

ประเพณี ปฎิบัติในไทย

About US

เพราะความเป็นไทยประเภณีและวัฒนธรรมควรอยู่คู่กับเราไปอีกช้านาน

Blog นี้เกี่ยวกับการรวบรวมความเป็นไทย “Thai Culture” และการศึกษาวัฒนธรรมต่างประเทศ ที่มีมากในความแตกต่างและความน่าตื่นเต้นของแต่ละเชื้อชาติ

ซึ่งแม้แต่ในบ้านเราเองนั้น มีทั้งภาคกลาง เหนือ ใต้ ออก ตก เรายังมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันแม้อยู่ในประเทศเดียวกัน ดังนั้น ทางทีมงานจึงมองเห็นความสำคัญของการสื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่านี้ จึงเป็นเหตุที่ทำให้ก่อตั้ง Blog Culturalnews.net ขึ้นมา